Michelin Retread Teknolojileri

Yasal Uyarı

BU SİTEYİ HAZIRLAYAN:
RECAMIC® -MFPM
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
Fransa

Telefon: (33) 4 73 32 20 00
Faks: (33)4 73 32 22 02

504.000.004 € sermayeli komandit şirket.
Clermont-Ferrand Ticaret Odası Kayıt Numarası: 419 365 630
Vergi N° 855 200 507
Uluslararası KDV N°: FR33855200507

SİTE ADRESİ SAĞLAYICI:
LINKBYNET
Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANSA
Tel: +33 (0)1 48 13 00 00

Lütfen, RECAMIC® Ağır Vasıta lastikleri markasına adanmış bu siteyi incelemeden önce, işbu kullanım koşullarını dikkatli bir şekilde okuyun. Bu site, Türkiye'daki Ağır Vasıta lastikleri kullanıcıları ve satıcılarına ayrılmıştır. Sizi ilgilendiren ülkeye adanmış siteye erişebilmek için, lütfen listeye bkz.

MADDE 1: KONU

İşbu Genel Kullanım Koşulları, MICHELIN'in Site’yi kullanımınıza sunmasına ve bu Site’ye erişim sağlamanıza veya bu siteyi kullanmanıza ilişkin kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Site’ye her türlü erişim bu yasal hükümlere uyulması koşuluna bağlıdır. Site’ye erişim veya sitenin kullanılması işbu Genel Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunuz, içeriğini tamamen anladığınız ve uygulama içeriğinde ve işbu Genel Kullanım Koşulları’nda belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğiniz ve onayladığınız, belirtilen şart ve koşullarla bağlı olduğunuz anlamına gelir. MICHELIN herhangi bir zamanda bu koşullarda tek taraflı olarak değişiklik veya güncelleme yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş halinin siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Site’ye eriştiğiniz veya herhangi bir şekilde kullandığınız anda, bu sayfada yayınlanan şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaksınız. Site’ye erişim veya Site’nin kullanımı, işbu yasal hükümlerin kabulünü ve kişisel verilerin gizliliklerinin korunmasına ilişkin olarak MICHELIN’in yöntemlerine razı olmayı beraberinde getirir.

MADDE 2: SİTEYE ERİŞİM

Bu Site tüm kullanıcılara açık olup Site’de MICHELIN’in ağır vasıta lastikleri alanındaki hareket ve innovasyonlarını, RECAMIC® marka lastiklerin kataloğunu ve bir "dealer locator"u (bayi bulma aracı) tanıtan bölümler içerir
MICHELIN, Site’nin erişilebilirliğini sağlamak için tüm imkânlarını seferber etmekle birlikte, bu alanda herhangi bir yükümlülük taşımamaktadır. Bakım, güncelleme ve bilhassa teknik veya hukuki herhangi bir nedenden dolayı, Site’ye erişimde aksama ve hatta kesinti olabileceği hatırlatılır. MICHELIN hiçbir durumda bu kesintilerden ve bu kesintilere bağlı olabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz. MICHELIN, kullanıcılara kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir.

MADDE 3: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İçerikler (bilhassa bilgiler, metinler, grafikler, veriler, görseller, fotoğraflar, resimler, videolar ve ses bantları, yazılımlar ve veri tabanları, bu elemanların ve Site’nin kendisinin tüm formatları da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü diğer görsel veya işitsel materyaller), fikri mülkiyet hakları ve/veya diğer haklar ile korunmaktadırlar. İçerikler, MICHELIN’in münhasır malıdır. Kullanıcılara tahsis edilmiş olan sınırlı haklar ve/veya yalnızca kullanıcı tarafından kullanıma ilişkin özel kullanımına ayrılmış şekilde tek bir yere sadece tek bir kopyalama yapılması durumu hariç olmak üzere, MICHELIN ve/veya haklarını MICHELIN’e devretmiş olan bağlı kuruluşlarına ait içeriklerin, herhangi bir araç kullanılarak, tamamen veya kısmen, izinsiz olarak dağıtımı, değiştirilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, kiralanması, taklit edilmesi, uyarlanması, tahrip edilmesi, sunumu hukuka aykırıdır. Bu Site’de sunulan içeriklerde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir. Bu içerikler, açık veya üstü kapalı hiçbir taahhütte bulunulmaksızın kullanıma sunulurlar ve herhangi bir hasar tazmin talebine konu edilemezler. İçerikler, copyright ©2016 RECAMIC® ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere sair yasal mevzuatın koruması altındadır. Logolar lisanslıdır.
Ağır vasıta lastikleri satıcılarına ilişkin toplanan ve inceleme amacıyla bu Site’nin kullanıcılarının hizmetine sunulan veriler, MICHELIN’inüretici ve mülk sahibi olduğu bir veri tabanı oluştururlar. Kullanıcılar, Site’yi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Michelin’in yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıclara aittir.
Bu Site’ye erişim sağlayarak, aşağıdaki taahhütlerde bulunmuş olursunuz:

  • Veri tabanı içeriğinin, herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen çoğaltılması, sunulması, çevrilmesi, uyarlanması veya dönüştürülmesi eylemlerinde bulunmamak,
  • Veri tabanının içeriğinin nitelik veya nicelik açısından temelini oluşturan bölümlerini kısmen veya tamamen, herhangi bir araç veya herhangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak alınması, depolanması, çoğaltılması, sunulması veya muhafaza edilmesi eylemlerinde bulunmamak,
  • Veri tabanının içeriğinin nitelik veya nicelik açısından temelini oluşturan bölümlerini kısmen veya tamamen kamu hizmetine sunmak eylemlerinde bulunmamak,
  • Veri tabanının içeriğinin nitelik veya nicelik açısından temelini oluşturan bölümlerini, veri tabanının normal kullanım koşullarının açık bir şekilde dışına çıkacak şekilde, kısmen veya tamamen dış bir ortama alma veya yeniden kullanma eylemlerinde bulunmamak.

MADDE 4: POSTA İLETİLERİ

MICHELIN ile bu adresten iletişim kurabilirsiniz:
Michelin Lastikleri Tic .AŞ
Tekfen Tower Büyükdere cad. No : 209
4.Levent / İstanbul – Turkey
Tel: +90 212 317 52 00
Faks : +90 212 325 59 42

MICHELIN tarafından posta iletilerine verilen cevaplar, Site’ye ve içeriklerine erişim, kullanıcının bulunduğu ülkedeki bir reklam, tanıtım veya ticari faaliyet olarak kabul edilemez veya bu eylemlerin ispatını teşkil etmez.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Genel olarak, Site’yi kimliğinizi ifşa etmeden ve özel bilgilerinizi vermeden ziyaret edebilirsiniz. MICHELIN , pazarlama hedefleri doğrultusunda veya size bir hizmet sunmak için ya da bir talebinize cevap vermek amacıyla sizden bilgi isteyebilir.
Toplanan bilgiler, isim, adres, telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi vb. bilgilerdir.
Size daha iyi hizmet verebilmek için, RECAMIC® marka lastiğin performansını ölçmek üzere Site üzerindeki dolaşımınıza ilişkin anonim verilerini toplayabilir. MICHELIN , Site’ye yapılan ziyaretlere yönelik bu istatistikleriSite’nin ziyaret ediliş şeklini, hangi sayfaların kaç ziyaretçi tarafından ziyaret edildiğini, ziyaretlerin süre ve sıklıkları vb. anlamak üzere değerlendirir. Bu istatistikler, yalnızca işbu Site kapsamında sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi amacını taşırlar.

5.1 Kişisel verilerin alıcıları

Site aracılığı ile toplanan veriler, MICHELIN ve seçilen çalışma ortakları ve/veya MICHELIN tarafından talepte bulunulan hizmet sağlayıcılar tarafından alınırlar. MICHELIN tarafından talepte bulunulan hizmet sağlayıcılar, kendilerine iletilebilecek verilerin gizlilik ve güvenliğine özen gösterecekleri, bu bilgileri yalnızca kendilerine verilen görev kapsamında kullanacakları yönünde, sözleşme ile yükümlüdürler. MICHELIN , kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara satmama, kiralamama veya devretmeme taahhüdü verir. Bununla birlikte, bir hukuki veya idari karar gereği olarak, haklarının ve mallarının korunması için veya ilgili yasalara ters düşmemek amacıyla, MICHELIN kişisel verilerinizi aktarabilecektir.

5.2 Bilgilere erişim, itiraz, bilgilerde değişiklik yapma ve bilgileri silme hakkı

Kişisel bilgileriniz ilgili Türk mevzuatına uygun olarak Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş. tarafından kayıt altında tutulmakta ve Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş. tarafından veri yönetimi amacıyla kullanılmaktadır. Michelin Lastikleri Ticaret A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz söz konusu kişisel bilgilerinize erişim sağlama, itirazda bulunma, bilgilerinizde değişiklik yapma ve bilgilerinizi silme hakkına sahipsiniz.
Ayrıca, herhangi bir masrafta bulunmaksızın, bilgilerinizin MICHELIN tarafından toplanması ve kullanılmasına itirazda da bulunabilirsiniz. Diğer yandan, ilgili Türk mevzuatı uyarınca, verilerinizin bilhassa ticari amaçla potansiyel müşteri araştırması kapsamında kullanılmalarına itiraz etme hakkınız saklıdır.
Yukarıda belirtilmiş olan haklarınızı kullanmak üzere, işbu Genel Kullanım Koşulları’nın 4. maddesinde belirtilen iletişim adresinde bize ulaşmanız yeterlidir.

5.3 İnternet sitelerine verilen bağlantılar

Site başka sitelere bağlantılar içerebilir. MICHELIN , kişisel verilerinizi bu sitelerle paylaşmaz. Site’den ayrıldığınızda, artık kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin farklı uygulamalara tabi olabileceğinizi ve MICHELIN'in bu uygulamalara yönelik herhangi bir denetiminin söz konusu olmadığını veya sorumluluğu bulunmadığını hatırlatırız.

MADDE 6: GARANTİ VE MESULİYET

Site üzerinde yayınlanan içerikler, herhangi bir açık veya üstü kapalı garantide bulunulmaksızın, "oldukları şekilde", “olduğu gibi” sunulurlar. MICHELIN , herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin, Site’ye erişimi veya Site içeriklerini değiştirme, düzeltme, geçici süre ile durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. MICHELIN , bir virüs veya diğer sorunlar nedeniyle bilgisayar donanımlarınızın kontaminasyonu durumunda sorumlu tutulamaz. Bilgisayar donanımlarınızı korumak üzere gerekli tedbirleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.
Hiçbir durumda, MICHELIN , çalışanları, tedarikçileri veya Site’de adı geçen çalışma ortakları, Site’nin veya Site üzerinden elde edilen herhangi bir bilginin kullanılması sonucu oluşan, özellikle ticari veya finansal olmak üzere tabiatı ne olursa olsun, bir aksesuarın veya herhangi başka bir şeyin doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde zarar görmesinden, haksız eylem veya sözleşmeye dayalı eylem veya herhangi başka bir eylem anlamında sorumlu tutulamaz.
Daha genel bir ifade ile, MICHELIN hiçbir durumda; Site’deki bir eylem, haksız muamele fiil (ihmal de dahildir), eşitlik veya farklı bir şekilde olsun veya olmasın, Site’nin kullanımı veya kullanılamaması ile bağlantılı bir husustan kaynaklanan ya da verilere yetkisiz erişim veya değiştirilmesinden kaynaklanan dolaylı zarar veya kayıptan, özel, tesadüfi, dolaylı veya ceza gerektiren hasarlardan (kullanım kaybı, kar kaybı, gelir kaybı veya veri kaybı dahildir ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) ya da her ne şekilde ya da her ne sebeple olursa olsun hiçbir finansal ya da ekonomik kayıptan dolayı sorumlu tutulamaz. Taraflar bunun makul bir risk paylaşımı olduğunu kabul ederler.
Site’de MICHELIN çalışma ortaklarının veya üçüncü tarafların sitelerine basit veya detaylı bağlantılar bulunmaktadır. Detaylı bağlantılar için, bu kişilerin izni alınır. MICHELIN bu siteler üzerinde herhangi bir denetime sahip değildir ve dolayısı ile erişimleri, içerikleri, kullanılabilirlikleri, doğrulukları, reklamları, bu sitelerden erişilebilen veya bu siteler üzerindeki mevcut ürünleri ve/veya hizmetleri konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. MICHELIN , çalışma ortağının sitesinin kullanımı veya erişiminden, bu sitenin yasal düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle, doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz.

MADDE 7: YARGI YETKİSİ VE UYGULANABİLİR YASA

Site’nin ve işbu Genel Kullanım Koşulları’nın tabi olduğu ve yorumunda esas alınacak hukuk, Türk Hukuku’dur. Site ile veya Genel Kullanım Koşulları ile ilgili tüm ihtilaf durumlarında İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. Site’nin kullanılması, kullanıcının mevcut maddeyi açık olarak onaylamış olduğu anlamına gelir. Bu Genel Kullanım Koşulları’nın hükümlerinden birinin hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olarak belirlenmesi durumunda, söz konusu hükmün bu kullanım koşullarının bir parçası olmadığı varsayılır ve bu hüküm, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanmasını etkilemez.