Michelin Retread Technologies

Regummering och miljö

Att regummera är bra för dig!

Regummering är en smart process som klart och tydligt uppfyller kundernas säkerhetskriterier, samtidigt som miljön respekteras och resurser sparas.

Din RECAMIC återförsäljare återvinner avfall genom att använda sig av två processer.

1 - Återvinning av överflödigt material för att göra gummi eller mala till gummismulor genom slipning.
Exempel på produkter som producerats med hjälp av återvunnet smulat gummi:
• Hjul och styrvalsar
• Plattor för lekanläggningar
• Lekanläggningar för sport och ridsport
• Syntetiskt gräs
• Stopplattor för stötdämpare...
2- Energiproduktion: däck ger hög värme vid förbränning. Den kemiska industrin och ibland värmecentraler använder samma bränsle.

 Visste du att...

...regummera ett lastbilsdäck kräver mindre bränsle än att producera ett nytt?
...i slutet av däckets verkningsfulla liv kan 80% fortfarande användas?
... produktionen av ett medelstort lastbilsdäck kan kräva upp till 75 kg av blandat gummi, medan regummering bara kräver 30 kg?
... lastbilsdäck kan regummeras upp till tre gånger, vilket gör det möjligt att  spara resurser och energi upp till tre gånger och fastställa en motsvarande minskning av avfall?